W naszym sklepie dbamy o naszych klientów i pragniemy zapewnić im miejsce gdzie można bezpiecznie i świadomie zrobić zakupy. Dlatego poniżej opisaliśmy, w jaki sposób przetwarzamy informacje i dane, które nam przekazujesz.

POLITYKA DANYCH OSOBOWYCH

Dokonując zakupu w naszym sklepie podajesz Nam następujące dane  :

imię i nazwisko, adres, numer telefonu i email.

Rejestrujemy i przetwarzamy te dane aby móc zrealizować twoje zamówienie.

Dane są rejestrowane i przechowywane u Mini Misiu Magdalena Wach przez okres 5 lat po tym terminie są usuwane.

Współpracujemy również z wieloma innymi firmami, które przechowują i przetwarzają dane. Firmy przetwarzają informacje wyłącznie w naszym imieniu i nie mogą ich wykorzystywać do własnych celów.

Współpracujemy tylko z podmiotami przetwarzającymi dane w UE i w krajach, które zapewniają Twoim danym wystarczającą ochronę.

Administratorem danych na stronie www.minimisiu.pl jest właścicielka Magdalena Wach / Mini Misiu.

Masz prawo do otrzymywania informacji o tym, jakie informacje o Tobie przetwarzamy.
Jeśli uważasz, że informacje są niedokładne, masz prawo do ich uzupełnienia lub poprawy. W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli o to poprosisz. Może to nastąpić w przypadku gdy twe dane nie są już niezbędne do realizacji zamówienia. Możesz również skontaktować się z nami, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z niezgodnie z obowiązującym prawa. W sprawie danych osobowych możesz się skontaktować z nami pod adresem: biuro@minimisiu.pl


1. Ogólne

1.1.  Nasza polityka dotycząca danych osobowych opisuje, w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Intencją jest poinformowanie Cię jakie dane zbieramy jak je zabezpieczamy, przechowujemy i przetwarzamy.
Dane osobowe to wszelkiego rodzaju informacje, które są z Tobą związane w różnych zakresach. Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, zbieramy i przetwarzamy szereg takich informacji. Dzieje się tak m.in. przez dostęp do treści, jakie nam udostępniasz jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, weźmiesz udział w konkursach lub ankietach, zarejestrujesz się jako użytkownik lub subskrybent, lub w inny sposób korzystasz z usług lub dokonujesz zakupów za pośrednictwem serwisu. Zazwyczaj gromadzimy i przetwarzamy następujące rodzaje informacji:

W zakresie na jaki wyrazisz zgodę i jeśli samodzielnie wprowadzisz te informację, przetwarzamy również:

Powyższe dane są nam niezbędne do realizacji zamówienia i są związane z tworzeniem konta w sklepie i w fazie końcowej dokonaniem przez Ciebie zakupu w naszym serwisie.

Administratorem danych osobowych w sklepie Mini Misiu jest właścicielka serwisu Magdalena Wach, tel. 516 800 461, email:biuro@minimisiu.pl.

1.2. Polityka danych osobowych dotyczy wszystkich danych, które przekazujesz nam bezpośrednio lub które zbieramy za pośrednictwem strony internetowej Mini Misiu która działa pod adresem www.minimisiu.pl

2. Jakie dane osobowe o Tobie zbieramy, w jakich celach i jaka jest podstawa prawna?

2.1 Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, automatycznie zbieramy informacje o Tobie i Twoim sposobie korzystania z www.minimisiu.pl, np. o tym, jakiej przeglądarki używasz, czego szukasz na naszej stronie, o Twoim adresie IP, o Twojej lokalizacji sieciowej, o Twoim PC.

2.1.1 Celem takiej polityki jest optymalizacja naszego serwisu , dostosowanie go do potrzeb klientów. Informacje te pomagają nam również w prowadzeniu ukierunkowanego marketingu, w tym marketingu internetowego za pośrednictwem Facebooka i Google. Pomaga nam to w prawidłowym funkcjonowaniu i prowadzeniu działalności sklepu oraz skierowaniu do klientów informacji o nowych produktach, ofertach, promocjach i inspiracjach.

2.1.2  Podstawą prawną jest: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

2.2. Kiedy kupujesz produkt na naszej stronie lub komunikujesz się z nami przez stronę, zbieramy wówczas informację które nam podajesz, np.:

2.2.1 Naszym celem jest, dostarczenie zamówionych produktów i wywiązanie się z zawartej z Tobą umowy, w tym móc zarządzać Twoimi prawami do zwrotu i ewentualnej reklamacji, jeśli produkt jest uszkodzony lub nie zgodny z opisem. Przetwarzamy również informację o Twoich zakupach aby wywiązać się z  wymogów prawnych związanych z prowadzeniem naszej księgowości. Kiedy dokonujesz zakupu, adres IP jest zapisywany w celu ochrony naszego interesu oraz możliwości zapobiegania oszustwom.

2.2.2 Podstawą prawną przetwarzania jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Art. 6, podpunkt 1: b, c i f.

2.3 Kiedy zapisujesz się do naszego newslettera (pod koniec zakupu lub samodzielnie), zbieramy informacje o Twoim imieniu i adresie e-mail.

2.3.1 Celem jest ochrona naszego interesu w dostarczaniu Ci biuletynów z odpowiednią treścią.

2.3.2 Podstawą prawną przetwarzania jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. , Art. 6, podpunkt 1: f

3.Kim są odbiorcy twoich danych osobowych?

3.1 Informacje o Twoim (lub odbiorcy prezentu) imieniu i nazwisku, adresie, e-mailu, numerze telefonu i numerze zamówienia są przekazywane do brokera usług kurierskich z którym współpracujemy a jest nim APACZKA .PL. Przez ten serwis nadajemy i realizujemy nasze przesyłki za pomocą przewoźników INPOST i DPD.

3.2 Przekazujemy również Twoje dane partnerom zewnętrznym, którzy przetwarzają informacje w naszym imieniu. Korzystamy z partnerów zewnętrznych, między innymi w celu rozwoju, wsparcia technicznego i ulepszeń naszej witryny, wysyłania biuletynów i ukierunkowanego marketingu  jak również do oceny naszej firmy i produktów. Informacje o Twoim imieniu i adresie e-mail są przekazywane między innymi do TrustPilot, abyśmy mogli wysłać Ci zaproszenie do oceny nas na stronie internetowej TrustPilot. Jeśli zdecydujesz się dokonać przeglądu na ich stronie, TrustPilot stanie się również administratorem  Twoich danych. Wszystkie te firmy są dla nas podmiotami przetwarzającymi dane i przetwarzają dane, dla których my jesteśmy administratorem, które Ty nam przekazałeś. Dlatego tak ważne jest, odpowiednie ich zabezpieczenie. Podmioty którym udostępniamy Twoje dane nie mogą wykorzystywać tych informacji w żadnym innym celu niż wykonanie umowy z nami i muszą zachować w tym zakresie pełną poufność. Zawarliśmy pisemne umowy o przetwarzanie danych ze wszystkimi podmiotami które przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu. Ma to na celu zapewnienie jak najlepszej ochrony twoich danych przez nas i naszych partnerów biznesowych.

3.3 Podmioty przetwarzające twoje dane to:

Oba te podmioty mają swą siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Niezbędne gwarancje dotyczące przekazywania informacji do USA są zapewnione poprzez ich certyfikację przetwarzanych danych w ramach UE-USA. Tarcza Prywatności, zob. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r Art. 45.

3.3.1 Kopię certyfikatu Google LLC można znaleźć tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.3.2 Kopia certyfikatu firmy Facebook Inc. znajduje się tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

4. Twoje prawa

4.1 Aby zapewnić przejrzystość przetwarzania Twoich danych, my, jako ich administrator, musimy wyraźnie poinformować Cię o Twoich prawach. Jeśli masz najmniejsze wątpliwości, zawsze możesz się z nami skontaktować.

4.2 Prawo dostępu do Twoich danych.

4.2.1 W każdej chwili masz prawo skontaktować się z nami i poprosić o informację, jakie dane o Tobie zarejestrowaliśmy i w jakich kategoriach i celu je gromadzimy oraz skąd pochodzą te informacje. To znaczy, czy zostały one uzyskane na naszej stronie, czy  zostały zapisane przy składaniu zamówienia itp.

4.2.2 Masz oczywiste prawo do otrzymania od nas kopii danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat. Jeśli chcesz otrzymać informacje o swoich danych osobowych, musisz wysłać pisemną prośbę na adres biuro@minimisiu.pl. Wtedy jak najszybciej skontaktujemy się z Tobą i dowiesz się, jakie informacje nam przekazałeś. Możesz zostać poproszony o potwierdzenie swej tożsamości.

4.3 Prawo do edycji danych.

4.3.1 Masz również prawo do poprawienia zebranych przez nas danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe. To znaczy: jeśli na przykład dowiesz się, że w zarejestrowanych przez nas informacjach występują błędy, skontaktuj się z nami. Następnie upewnimy się, że informacje mogą zostać poprawione.

4.4 Prawo do usunięcia danych osobowych.

4.4.1 W niektórych przypadkach masz prawo do usunięcia przez nas wszystkich lub niektórych  danych osobowych, np. jeśli cofniesz zgodę, a nie mamy powodu (podstawy prawnej czyli np. zamówienia do realizacji), aby kontynuować przetwarzanie. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli nadal mamy zobowiązania wobec Ciebie, czyli np. niezrealizowane zamówienie, nierozpatrzony zwrot, reklamacja produktu. Przechowujemy informacje tylko tak długo, jak to konieczne.

4.5 Prawo do możliwości ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych podczas  ich przechowywania.

4.5.1 W niektórych przypadkach masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie do przechowywania, na przykład jeśli uważasz, że przetwarzane przez nas informacje o Tobie są nieprawidłowe.

4.6 Prawo do przenoszenia danych (ujawniania i przenoszenia danych).

4.6.1 W niektórych przypadkach masz prawo, aby dane osobowe, które sam nam przekazałeś, zostały dostarczone w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przenieść te dane do innego administratora danych.

4.7 Prawo do sprzeciwu.

4.7.1 Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Dotyczy to zarówno naszego marketingu bezpośredniego skierowanego do Ciebie, jak i wszelkich działań przeprowadzanych w celu ukierunkowania naszego marketingu bezpośredniego.

4.7.2 Masz również prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z Twoją sytuacją osobistą, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które realizujemy w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy, poz. art. 2.1 i 2.3.

4.8 Prawo do wycofania zgody

4.8.1 W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail pisząc pod adres: biuro@minimisiu.pl . Otrzymasz wówczas potwierdzenie, że Twoja zgoda została cofnięta a twoje dane nie będą przetwarzane.

4.9 Prawo do złożenia skargi

4.9.1 Jeśli uważasz iż błędnie i nie zgodnie z prawem przetwarzamy twoje dane osobowe przysługuje Ci prawo do złożenia skargi. Urząd nadzorujący spawy ochrony danych osobowych to:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00

Punkt kancelaryjny Urzędu czynny jest w godzinach 9.00 – 15.00.

kancelaria@uodo.gov.pl

Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze: 10.00–14.00

5. Kiedy usuwamy dane?

5.1. Informacje są przechowywane przez okres dozwolony przez prawo i usuwamy je, gdy nie są już potrzebne.

5.2 Twoje dane, które zostały zgromadzone w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą na rejestrację do naszego newslettera, są usuwane wraz z wycofaniem Twojej zgody na newsletter.

5.3 Powyższe dane oraz informacje o tym, jakie towary nabyłeś są, zgodnie z ustawą o rachunkowości, przechowywane przez 5 lat od końca roku obrotowego, którego dotyczą.

6. Dbamy o ochronę Twych danych

6.1 Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne zapobiegające przypadkowemu lub nielegalnemu usunięciu, opublikowaniu, utracie i degradacji Twych danych osobowych. Chronimy dane również przed uzyskaniem do nich dostępu przez osoby trzecie tzn. nie będące naszymi pracownikami lub partnerami.

6.2 Tylko nasi pracownicy, którzy wykonując swoją pracę, tzn. realizację zamówień w naszym sklepie mają dostępu do Twoich danych osobowych. Wszyscy pracownicy podlegają również klauzuli poufności.

7. Informacje kontaktowe

7.1 Magdalena Wach (Właściciel) jest administratorem danych osobowych, które nam udostępniasz lub które są gromadzone za pośrednictwem www.minimisiu.pl

7.2 Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki danych osobowych lub chcesz skorzystać z jednego lub więcej swoich praw opisanych w punkcie 4, zapraszamy do kontaktu z nami tutaj:

Magdalena Wach
ul. Żołędziowa 7a
86-005 Białe Błota / Zielonka
Email:biuro@minimisiu.pl

Telefon: +49 516 800 461

8. Zmiany w polityce danych osobowych

8.1 Jeśli wprowadzimy zmiany w naszej polityce dotyczącej ochrony danych osobowych zostaniesz o tym poinformowany przy kolejnej swej wizycie na naszej stronie.

9. Wersje

9.1 To jest pierwsza wersja naszej polityki prywatności i została stworzona 04.09.2022 r.

COOKIES

Mini Misiu wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

Co to są pliki cookie?
Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na Twoim komputerze i który wysyłasz do nas ponownie przy kolejny wejściu na naszą stronę. Nasze pliki cookie nie zawierają wirusów i nie przechowujemy w nich żadnych danych osobowych.
Pozwalają one nam na:

Jak usunąć bądź zablokować pliki cookie
http://minecookies.org/cookiehandtering

Wykorzystanie danych osobowych
Mini Misiu zbiera dane osobowe wyłącznie w celu przygotowaniu, a następnie przesłania materiału do klienta.
Dane osobowe nigdy nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że sam wyraźnie wyrazisz na to zgodę. Twoje dane są zbierane w przypadku rejestracji, zakupu lub udziału w ankiecie nigdy nie gromadzimy danych bez przyczyny o której zawsze jesteś poinformowany. Gromadzone są informacje o nazwisku, adresie, kodzie pocztowym, e-mailu oraz informacje niezbędne do wykorzystania przy przygotowywaniu zamówienia
Twoje zamówienia w Mini Misiu nie będą wyświetlane na stronie internetowej ani w innych mediach bez Twojej pisemnej zgody.
Dane osobowe są wykorzystywane do sfinalizowania zakupu lub usługi, w związku z którą zostały one zebrane.

Kontakt w sprawie danych osobowych
Jeśli chcesz uzyskać dostęp do informacji zarejestrowanych o Tobie w Mini Misiu, musisz skontaktować się z biuro@minimisiu.pl.
Jeżeli zostały zarejestrowane nieprawidłowe dane lub masz inne zastrzeżenia, możesz skontaktować się z nami w ten sam sposób.
Masz możliwość uzyskania wglądu w to, jakie informacje na Twój temat zostały zarejestrowane, a także możesz sprzeciwić się rejestracji zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z ustawą o danych osobowych Twoje dane osobowe muszą być przechowywane w bezpieczny i poufny sposób.
Przechowujemy Twoje dane osobowe na komputerach o ograniczonym dostępie znajdujących się w kontrolowanych obiektach, a nasze środki bezpieczeństwa są na bieżąco sprawdzane w celu ustalenia, czy nasze informacje o użytkowniku są odpowiednio przetwarzane, zawsze z poszanowaniem Twoich praw jako użytkownika.
Nie możemy jednak zagwarantować 100-procentowego bezpieczeństwa przesyłania danych przez Internet.
Oznacza to, że może istnieć ryzyko nieuzasadnionego wymuszania przez inne osoby dostępu do informacji, gdy dane są przesyłane i przechowywane elektronicznie.
W ten sposób przekazujesz swoje dane osobowe na własne ryzyko.
Dane osobowe są na bieżąco usuwane lub anonimizowane w miarę upływu czasu, dla którego zostały zebrane.

Szybki rozwój usług  internetowych powoduje, że konieczne mogą okazać się zmiany w przetwarzaniu przez nas danych osobowych. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszych wytycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych. Jeśli to zrobimy zmienimy datę „ostatniej aktualizacji” na górze strony. W przypadku istotnych zmian poinformujemy Cię w formie widocznego komunikatu na naszych stronach internetowych.

W zakresie, w jakim przetwarzane są Twoje dane osobowe, zgodnie z ustawą o danych osobowych, masz prawo do informacji, jakie Twoje dane osobowe posiadamy. Jeśli okaże się, że przetwarzane informacje lub dane o Tobie są nieprawidłowe lub wprowadzają w błąd, masz prawo żądać ich poprawienia, usunięcia lub zablokowania. W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu informacji o Tobie. W każdej chwili możesz również odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Masz możliwość złożenia skargi dotyczącej  przetwarzania informacji i danych dotyczących Ciebie. Skargi należy składać do URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Obserwuj nas na Istagramie

Ustawienia plików cookie.