Regulamin Sklepu Internetowego www.minimisiu.pl

Stworzono: 2022

Poniżej przedstawiamy zasady funkcjonowania naszego sklepu, zachęcamy każdego klienta przed złożeniem zamówienia do zapoznania się z nimi.

§1. Strony transakcji

 1. Sklep internetowy, działający pod adresami wymienionymi w §1 pkt.2 , jest własnością firmy Mini Misiu , wpisaną do rejestru NIP 9710696694 , nr Regon 522782910 , z siedzibą w Zielonce przy ul. Żołędziowej 7a, 86-005 Białe Błota
 2. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem: www.minimisiu.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów za pośrednictwem sieci Internet. Wysyłka produktów jest prowadzona z jedynej siedziby firmy która jest jednocześnie magazynem : ul. Żołędziowej 7a, 86-005 Białe Błota
 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Nabywcą.
 4. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest firma Mini Misiu zwana dalej Sprzedającym.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zamiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Zakłada się, że każda osoba składająca zamówienie – zwana dalej Zamawiającym, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała zawartą w nim treść

§2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.minimisiu.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
 3. Zgodnie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT firma Mini Misiu z tytułu nie przekroczenia limitu 200 000 zł obrotu jest zwolniona z płatności podatku VAT przy sprzedaży. Dlatego ceny w sklepie są cenami brutto.
 4. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów

§3. Składanie zamówień

 1. Firma Mini Misiu kontaktuje się z zamawiającym w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia we wcześniej uzgodnionym terminie. W takim wypadku Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby nowy termin dostawy wyznaczony został na dzień zaakceptowany przez Zamawiającego.
 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem wymienionym w §1 pkt.3
 3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Nabywcę formularza zamówienia udostępnionego na stronach sklepu internetowego.
 4. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia.
 5. Koszty wysyłki są podawane w koszyku Nabywcy podczas składania zamówienia.
 6. Szczegółowe informacje nt. kosztów wysyłki można znaleźć w zakładce DOSTAWA.
 7. Nabywca ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość dostarczonego towaru, zgodności ilościowej i asortymentowej dostawy z zamówieniem.
  WAŻNE
  Prosimy o dokładne sprawdzenie przesyłki przed jej przyjęciem od kuriera. Należy zwrócić uwagę czy opakowanie zewnętrzne nie zostało uszkodzone np. nie jest pogięte, przedziurawione, rozdarte itp. Jeśli opakowanie zewnętrzne zostało naruszone i Waszym zdaniem produkty z zamówienia mogły ulec uszkodzeniu prosimy nie odbieraj takiej przesyłki. Skontaktuj się z Nami, tel. 516800461, email:biuro@minimisiu.pl. Paczka zostanie do nas zwrócona, sami będziemy się kontaktować z firmą kurierską a Tobie wyślemy zamówienie ponownie, nie obciążając Cię dodatkowymi kosztami przesyłki. Natomiast jeśli odbierzesz taką uszkodzoną paczkę to Ty będziesz się wówczas kontaktować z firmą kurierską 
  Zaniechanie tej czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu braków w dostawie lub uszkodzeń produktu powstałych podczas dostawy zakupionego towaru. Wszelkie braki w dostawie i odchylenia jakościowe muszą zostać odnotowane na dokumentach dostawy do kupującego.
 8. W przypadku zamówienia z wybraną płatnością „Przedpłata” i braku wpłaty środków pieniężnych na konto sprzedawcy w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

§4. Dane osobowe

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Nabywców oraz osób wskazanych przez Nabywców.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach prowadzenia sklepu internetowego www.minimisiu.pl, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Nabywcami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  a) zaakceptowania przez Nabywcę Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania Zamówienia),
  b) konieczność wykonania umowy na rzecz Nabywcy, lub
  c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Nabywców – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
 4. Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.
 5. Odbiorcami danych osobowych są osoby odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów programu lojalnościowego).
 6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta na stronie sklepu www.minimisiu.pl. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedającego (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).
 7. Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe dotyczące Nabywców oraz innych osób, których dane zgłosił Nabywców, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 9. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail: biuro@minimisiu.pl

§5. Formy płatności

 1. Nabywca (kupujący)  może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

Alior Bank
98 2490 0005 0000 4530 8222 2502

       

       UWAGA: w naszym sklepie nie ma możliwości złożenia zamówienia za pobraniem nie obsługujemy takiego rodzaju płatności.

§6. Termin realizacji i dostawa

 1. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. W przypadku dostępności towaru na stanie magazynowym czas realizacji zamówienia to maksymalnie 2 dni robocze.
  Gotowe produkty, nie wymagające personalizacji np. Album dziecka, plakaty na ścianę, karty do zdjęć staramy się wysyłać w przeciągu 24 godzin.
  Zamówienia na produkty które wymagają personalizacji np. plakaty do odciskania palców realizujemy w przeciągu 3-7 dni. Dokonując takiego zamówienia prosimy wziąć pod uwagę czas realizacji i złożyć zamówienie z kilku dniowym wyprzedzeniem.
  Jeśli zależy Ci na czasie i wiesz  że zbyt późno dokonałeś zamówienia prosimy Cię o jak najszybszy kontakt z Nami, email: biuro@minimisiu.pl, tel. 516800461 dołożymy wszelkich starań aby zrealizować twoje zamówienie zgodnie z potrzebą jaka zaistniała.
  Codzienne od poniedziałku do piątku nadajemy paczki kurierskie INPOST i DPD, codziennie również wysyłamy paczki do Paczkomatu i tą formę dostawy Wam polecamy najbardziej.
 2. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia lub możecie je znaleźć w zakładce DOSTAWA.

  §7. Gwarancje i reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją.
 2. Do każdego towaru dołączona jest dokument potwierdzający zakup będący podstawą roszczeń gwarancyjnych.
 3. Miejsce wykonywania napraw gwarancyjnych: siedziba Sprzedawcy, ul. Żołędziowa 7a, 86-005 Białe Błota
 4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie produktu w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym gwarantującym zabezpieczenie przed uszkodzeniami mogącymi mieć wpływ na uszkodzenia produktów w transporcie. Do reklamowanego towaru należy również dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego zakup.
 5. Firma Mini Misiu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego  użytkowania zakupionego towaru.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta od dnia zwrotu nieuszkodzonego i pełnowartościowego towaru do sprzedawcy.
 7. Instrukcja użytkowania towaru znajduje się w opakowania wraz z dostarczonym produktem lub znajdziecie ją na naszej stronie internetowej w opisie produktu. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesyłki.
 8. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku niezgodności Produktu z umową bądź wad Produktu, a także jeżeli działania Sprzedającego są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, zaznaczamy iż reklamacji nie podlegają przedmioty bez wad w szczególności plakaty personalizowane ( w tym przypadku nie są uwzględniane nawet zwroty).
 9. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej minimisiu.pl lub w formie poczty elektronicznej (biuro@minimisiu.pl) bądź pisemnie na adres Sprzedającego używając formularza – załącznik nr 2.
 10. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Produktu wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu (paragon, faktura VAT).
 11. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 12. Sprzedający rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w sposób zgodny ze swoim życzeniem (np. drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie). W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 13. Reklamacja może zostać uwzględniona na w dwojaki sposób – w zależności od życzenia klienta: wymiana produktu na pełnowartościowy bez wad – wszelkie koszty ponosi sprzedawca, bądź zwrot środków za całość zamówienia ( łącznie z kosztami transportu) tą samą metoda płatności jaką klienta zastosował opłacając zamówienie.
 14. Gdy wymiana Produktu okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Klienta Produkt zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Produktu. W postępowaniu reklamacyjnym koszt kolejnego transportu tego samego towaru ponosi sprzedawca.
 15. Zwrot zapłaconej przez Klienta kwoty następuje w sposób analogiczny do wybranej przez Klienta metody płatności za Produkt, i nie zostaje pomniejszony o kwotę  transportu, klient otrzymuję całość kwoty którą uiścił za zamówienie oczywiście w przypadku gdy reklamacja zostaje uwzględniona.
 16. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym: – może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu; – może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu; – może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 17.   Firma Mini Misiu nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych za pobraniem.

§8. Odstąpienie od umowy – zwroty

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), Nabywca, który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Możliwość odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od daty otrzymania przesyłki.
 3. Odstąpienie od umowy może nastąpić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.minimisiu.pl.pl – zakładka kontakt bądź drogą pisemną (wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu). W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia, Nabywca zakupił więcej niż jeden produkt, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez  klienta produktów.
 4. Nie możesz odmówić otrzymania zamówienia, zrezygnować z odebrania paczki bez powiadomienia Nas o tym w tym samym czasie.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do produktu lub kompletu, od którego zakupu Nabywca odstąpił. Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Nabywca odstąpił od umowy. Koszt odesłania Produktu do Sprzedającego ponosi Nabywca.
  UWAGA: nie realizujemy zamówień za pobraniem i nie przyjmujemy również takich zwrotów.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej przez Nabywcę należności za Produkty w sposób analogiczny do wybranego przez Nabywcę sposobu płatności za Produkt – czyli jeśli opłaciłeś zamówienie za pomocą karty kredytowej to zwrot nastąpi również na kartę kredytową. Zwrot środków powinien nastąpić w przeciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sprzedającego paczki z zwróconymi Produktami.
 7. Adres do zwrotów produktów to: Mini Misu, Magdalena Wach, ul. Żołędziowa 7a, 86-005 Białe Błota / Zielonka, tel. 516 800 461. Taka przesyłka powinna zostać odpowiednio zabezpieczona, podobnie zapakowana jak Nasza paczka którą do Ciebie wysłaliśmy ( możesz użyć nawet tego samego kartonu). Prosimy dołóż wszelkich starań aby Nasze Produkty dotarły do Nas w stanie nieuszkodzonym.
  UWAGA: Produkty personalizowane czyli plakaty na których wykonujemy druk z imionami i datą nie podlegają zwrotowi, nie przyjmujemy takich przesyłek.
 8. Pamiętaj Ty jako Nabywca ponosisz koszty transportu produktów. Zarówno pierwotnego transportu zamówienia jak i jego zwrotu w przypadku anulowania. Oznacza to, iż kwota zwrotu środków na twoje konto bankowe zostanie pomniejszona o koszty transportu jakie ponieśliśmy. Koszty transportu znajdziesz w zakładce DOSTAWA.

§9. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku przekroczenia terminów odstąpienia od umowy określonych w niniejszym artykule Sprzedający odeśle Klientowi zwrócony Produkt na jego koszt. Niezastosowanie się przez Klienta do opisanej powyżej procedury odstąpienia od umowy, może skutkować znaczącym opóźnieniem zakończenia procedury odstąpienia od umowy, a tym samym zlecenia zwrotu środków należnych Klientowi.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą a Sprzedającym. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dowodu zakupu.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

Załącznik 1 – odstąpienie od umowy sprzedaży – zwrot

Załączniku 2 – – postępowanie reklamacyjne

 

 

 

 

 

 

 

Obserwuj nas na Istagramie

Ustawienia plików cookie.